Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

      Co to jest?

Wyników na stronę: 10 20 30

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z.o.o. gospodaruje samodzielnie przekazanymi nieruchomościami i majątkiem ruchomym na podstawie umów użyczenia zawartych pomiędzy Powiatem Strzelecko-Drezdeneckim a PCZ Sp. z o.o.

Organem Założycielskim spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z.o.o." jest  Powiat Strzelecko - Drezdenecki, zgodnie z uchwałą nr XXXVIII/192/09 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 30 września 2009r.

Regulamin Organizacyjny PCZ Szpital Powiatowy w Drezdenku

pobierz: "http://nbip.pl/szpitaldrezdenko/i/?i=13962"

Struktura Organizacyjna PCZ Szpital Powiatowy w Drezdenku

pobierz zał. nr 1: "http://nbip.pl/szpitaldrezdenko/i/?i=13964"

pobierz zał. nr 2: "http://nbip.pl/szpitaldrezdenko/i/?i=13965"

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 

http://szpital-drezdenko.pl/zamowienia-publiczne/

 

http://szpital-drezdenko.pl/wp-content/uploads/2010/02/ogłoszenie-o-udzieleniu-zamówienia-data-publikacji-19.06.2017.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 do 10 z 15