Biuletyn Informacji Publicznej
Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.

Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA - Spółka zarządzająca Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice w Pyrzowicach.

Al. Korfantego 38
40-161 Katowice

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000023650

Kapitał zakładowy: 137 069 300 zł