Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Ekonomicznych w Dąbrowie Górniczej

      Co to jest?

 

 

Wszystkie sprawy przyjmowane są do załatwienia w sekretariacie szkoły, czynnym  od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.


Sprawy uczniowskie załatwiane są w sekretariacie do spraw uczniowskich,  od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

Dyrektor szkoły przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków po uprzednim telefonicznym umówieniu się w:
- poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 9.00-15.00
- czwartek: 16.00-18.00
Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego, pozostawia się bez rozpoznania.

 

 

Szukaj w tym dziale: