Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Ekonomicznych w Dąbrowie Górniczej

      Co to jest?

 

 

Prowadzone rejestry i ewidencje: restr zamówień publicznych,  rejestr refaktur Vat, rejestr umów najmu i dzierżawy,  rejestr

wydanych aktów nauczycieli kontraktowych,  rejestr  zarządzenie dyrektora, - rejestr skarg i wniosków,  rejestr wydanych legitymacji i duplikatów ,  księga ewidencji uczniów,  ewidencja pracowników

Składnica akt
W składnicy  przechowywane są dokumenty przebiegu nauczania: arkusze ocen, księgi ewidencji uczniów, akta osobowe pracowników, dokumenty finansowo- księgowe  i inne dokumenty związane z organizacją i pracą szkoły.
Osoby zainteresowane informacją  stanowiącą informację publiczną  zgłaszają taką potrzebę , składając wniosek o udzielenie informacji publicznej. Osoby zainteresowane uzyskaniem duplikatu świadectwa, składają wniosek o wydanie dokumentu szkolnego.

 

Szukaj w tym dziale: