Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. R. Chylińskiego w Łodzi

      Co to jest?
Informacja nt. otwarcia ofert dotycząca zamówienia ZP/06/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Rozbudowa i przebudowa części hostelu pozostałej po rozbiórce w ramach adaptacji i remontu hostelu przy ul. Przybyszewskiego 253 na potrzeby Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi – roboty ziemne, fundamentowe i murowe”...

  1. Do dnia 27.10.2016 r. do godz. 11.30 wpłynęła  1 oferta.
  2. Otwarcie ofert nastąpiło 27.10.2016 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Niciarnianej 41 w Łodzi, w obecności komisji przetargowej powołanej Zarządzeniem nr 14/2016 z dnia 11.10.2016 r. oraz przedstawiciela Oferenta.
  3. Wartość zamówienia została ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę 136 244,41 zł, 167 580,62 zł brutto.
  4. Zestawienie otwartych ofert

 

Nr oferty

OFERENT

Nazwa - adres

Cena netto

Cena brutto

Termin realizacji zamówienia (dni)

Termin gwarancji i rękojmi (miesiące)

1

PPUH „ELBLOCK”, ul. Papiernicza 7, 92-312 Łódź

115 954,98

142 624,63

30

36

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 653
Wprowadzony przez: Andrzej Korasiewicz
Data opublikowania: 2016-10-28 07:28:01
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2016-10-28 07:28:45 Andrzej Korasiewicz
Publikacja artykułu