Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. R. Chylińskiego w Łodzi

      Co to jest?
Ogłoszenie o przetargu na roboty budowlane
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane
Miejski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień
im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi
www.mopitu.pl
ul. Niciarniana 41
92-320 Łódź
Tel. 0-42 676 18 18
Fax 0-42 676 18 88
ogłasza
przetarg nieograniczony na roboty budowlane dla zamówienia pn.:
Roboty budowlane związane z realizacją projektu budowlanego, na wykonanie
przyłącza kanalizacyjnego, od istniejącej studzienki kanalizacyjnej na terenie
nieruchomości przy ul. Kilińskiego 232 do kanału ogólnospławnego w ul. Kilińskiego


Dokumenty do pobrania poniżej:
Ogłoszenie o przetargu
SIWZ
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Profil
Plan
Schemat
Studnia

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 2397
Wprowadzony przez: Bartłomiej Rutkowski
Data opublikowania: 2010-06-15 09:42:39
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2010-06-18 09:38:19 Bartłomiej Rutkowski
2010-06-18 09:32:10 Bartłomiej Rutkowski
2010-06-18 09:31:53 Bartłomiej Rutkowski
2010-06-18 09:29:25 Bartłomiej Rutkowski
2010-06-18 09:27:13 Bartłomiej Rutkowski
2010-06-18 09:26:42 Bartłomiej Rutkowski
2010-06-18 09:24:54 Bartłomiej Rutkowski
2010-06-18 08:59:14 Bartłomiej Rutkowski
2010-06-18 08:58:27 Bartłomiej Rutkowski
2010-06-15 09:43:50 Bartłomiej Rutkowski Publikacja artykułu