Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. R. Chylińskiego w Łodzi

      Co to jest?
Informacja nt. otwarcia ofert dotycząca zamówienia ZP/03/2019

Dotyczy otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ZP/03/2019 pn. „USŁUGI CAŁODOBOWEGO DOSTARCZANIA POSIŁKÓW DLA PACJENTÓW MCTiPZ”.

  1. Do dnia 10.12.2019 r. do godz. 12.30 wpłynęły(a) 1 oferta.
  2. Otwarcie ofert nastąpiło 10.12.2019 r. o godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Niciarnianej 41 w Łodzi, w obecności komisji przetargowej powołanej Zarządzeniem nr 20/2019 z dnia 29.11.2019 r. oraz przedstawicieli Oferentów.
  3. Wartość zamówienia została ustalona na podstawie danych szacunkowych : w Pakiecie 1 na 169 944,00 zł netto, 183 539,52 zł brutto; w Pakiecie 2 na 193 224,00 zł netto i 208 681,92 zł brutto.
  4. Zestawienie otwartych ofert
Lp.

Oferent

Nazwa i adres

Pakiet 1

netto

Pakiet 1

brutto

Czas

dostarczenia

posiłków

Termin

płatności

Pakiet 2

netto

Pakiet 2

brutto

Czas

dostarczenia

posiłków

Termin

płatności

1.

Catermed S.A.

ul.Traktorowa 126 lok. 201

91-204 Łódź

227 614,00 zł

245 864,00 zł

7.00-7.15

12.50-13.00

30 dni 258 794,00 zł 279 544,00 zł

7.00-7.15

12.50-13.00

30 dni

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 36
Wprowadzony przez: Andrzej Korasiewicz
Data opublikowania: 2019-12-10 18:20:39
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2019-12-10 18:44:40 Andrzej Korasiewicz
Publikacja artykułu