Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. R. Chylińskiego w Łodzi
Informacja o otwarciu ofert w postępowaniu ZP/02/2021
Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym pn.: „USŁUGI CAŁODOBOWEGO DOSTARCZANIA POSIŁKÓW DLA PACJENTÓW MCTiPZ”. Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi, ul. Niciarniana 41, 92-320 Łódź, występując jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu znak: ZP/02/2021, na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) przedstawia poniższą informację w formie tabelarycznej w zakresie ofert wykonawców, które zostały otwarte oraz o cenach w nich zawartych...
 
Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym pn.: „USŁUGI CAŁODOBOWEGO DOSTARCZANIA POSIŁKÓW DLA PACJENTÓW MCTiPZ”. Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi, ul. Niciarniana 41, 92-320 Łódź, występując jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu znak: ZP/02/2021, na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) przedstawia poniższą informację w formie tabelarycznej w zakresie ofert wykonawców, które zostały otwarte oraz o cenach w nich zawartych.
 

Nr

OFERENT

Nazwa - adres

 Wartość netto

Wartość brutto

1.

„Boss” Monika Bartnik – ul. Romana 44, 93-370 Łódź; oddział:               Nu Hotel, al. Piłsudskiego 141, 92-318 Łódź

 

111 630,00 zł (pakiet 1)

223 616,00 zł (pakiet 2)

99 588,60 zł (pakiet 3)

120 560,40 zł (pakiet 1)

241 505,28 zł (pakiet 2)

107 555,69 zł (pakiet 3)

2.

Gastro Serwis Sp.              z o.o. – ul. Przybyszewskiego 255/267, 92-338 Łódź

 

 

153 994,50 zł (pakiet 1)

294 020,10 zł (pakiet 2)

104 310,00 zł (pakiet 3)

166 347,00 zł           (pakiet 1)

317 604,60 zł (pakiet 2)  

112 654,80 zł (pakiet 3)   

3.

Catermed Sp. z o.o. – ul. Traktorowa 126 lok. 201, 91-204 Łódź

 

163 693,50 zł (pakiet 1)

312 538,30 zł (pakiet 2)

196 432,20 zł (pakiet 3)

176 778,00 zł (pakiet 1)      

337 520,40 zł (pakiet 2)    

212 133,60 zł (pakiet 3) 

4.

CopyWhite Bartosz Zabost – ul. Grażyny 34 lok. 2, 93-309 Łódź

132 675,00 zł (pakiet 1)

253 315,00 zł (pakiet 2)

60 390,00 zł (pakiet 3)

 

143 289,00 zł (pakiet 1)

273 580,20 zł (pakiet 2)

65 221,20 zł (pakiet 3)

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 540
Wprowadzony przez: Andrzej Korasiewicz
Data opublikowania: 2021-12-07 12:55:39
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2021-12-07 13:06:51 Andrzej Korasiewicz
Publikacja artykułu
2021-12-07 13:06:29 Andrzej Korasiewicz
2021-12-07 12:56:37 Andrzej Korasiewicz