Biuletyn Informacji Publicznej
Zakład Poprawczy i Schronisko Dla Nieletnich w Świdnicy
Szukaj w tym dziale:

Przetarg na dostawę oleju opałowego lekkiego L-1 do kotłów CO na potrzeby Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Świdnicy w sezonie grzewczym 2021/2022" wg normy PN-67 c-96024:2011 P 

Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

Strona prowadzonego postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl

Identyfikator postępowania: 394f0a91-2d3b-4078-81ba-46e65c51aa2b

Numer TED/BZP/referencyjny: ocds-148610-ab64f83b-37d7-11ec-a3fb-0a24f8cd532c