Biuletyn Informacji Publicznej
Zakład Poprawczy i Schronisko Dla Nieletnich w Świdnicy
Szukaj w tym dziale:

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich Świdnicy działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. 2022, poz. 1617 ze zm.) informuje,iż posiada zbędne i zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego
i środki trwałe z przeznaczeniemdo przekazania innej jednostce lub jednostce samorządu terytorialnego, sprzedaż lub darowizny

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Świdnicy

 

 

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu dostawczego FS Lublin II

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Świdnicy

Ogłoszenie o zbędnych i żużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich