Biuletyn Informacji Publicznej
Zakład Poprawczy i Schronisko Dla Nieletnich w Świdnicy
Informacja o wyborze oferty w przetargu na dostawę oleju opałowego

Informacja o wyborze oferty w przetargu na dostawę oleju opałowego L-1 na potrzeby ZPiSdN w Świdnicy w sezonie grzewczym 2023/2024

ZP/Świdnica/1/2023

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

            Działając na podstawie przepisów art. 222 ust.4 ustawy z dnia 11 września 2019r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn.zm.), Zamawiający informuje, że w postepowaniu pn.  „Dostawa oleju opałowego lekkiego L-1 do kotłów CO na potrzeby Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Świdnicy w sezonie grzewczym 2023/2024 wg normy „PN-C-96 024:2020-12” prowadzonym przez Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich, ul. Sprzymierzeńców 1-2, 58-100 Świdnica wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę:


GAZ PERTOL Sp. z o.o,
ul. 1 Maja 90, 55-080 Kąty Wrocławskie

Cena oferty: 554 115,00 zł brutto
Cena oferty: 450 500,00 zł netto
Marża: 10 zł
Opust dla 1000 l olop: 241,00 zł netto
Termin dostawy: 48 godzin

 

            Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w SWZ. W kryterium cena oferta otrzymała 100 pkt. Zamawiający działając w oparciu o art. 311  ustawy Prawo Zamówień publicznych zawrze umowę nie wcześniej niż 30.11.2023r.

Pozostałe ważne oferty:

 1. T&J Tyrakowski, Jachnik Sp. z o.o.
  ul. Sławoszewska 2b, 63-220 Kotlin
  Cena oferty: 554 649,00 zł brutto
  Cena oferty: 450 934,15 zł netto
  Marża: 0 zł
  Opust dla 1000 l olop: 226,66 zł netto
  Termin dostawy: 24 godziny
  W kryterium oferta otrzymała 99,80 pkt.
 2. EUROSPED PALIWA, Sp. z o.o.,
  ul. Dworska 6, 41-902 Bytom
  Cena oferty: 555 099,00 zł brutto
  Cena oferty: 451 300,00 zł netto
  Marża: 2,00 zł
  Opust za 1000 l olop: 223,00 zł
  Termin każdej dostawy: 72 godziny
  W kryterium cena oferta otrzymała 99,98 pkt
   
 3. BEMAR Sp. z o.o.
  ul. Świętokrzyska 2, 44-101 Gliwice
  Cena oferty: 555 773,00 zł brutto
  Cena oferty: 455 100,00 zł netto
  Marża: 1,00 zł
  Opust za 1000 l olop: 186,00 zł
  Termin każdej dostawy: 48 godzin
  W kryterium cena oferta otrzymała 99 pkt.
 4. WITOSPOL Sp. z o.o.
  33-150 Wola Rzędzińska 487
  Cena oferty: 560 388,00 zł brutto
  Cena oferty: 455 600,00 netto
  Termin każdej dostawy: 48 godzin
  Marża: 0,00 zł
  Opust za 1000 l olop: 180,00 zł
  W kryterium cena oferta otrzymała 98,9 pkt.
 5. PHU TRANS OLL Jarosław Kwiatkowski
  Felicjanów 11A, 62-710 Władysławów

  Oferta odrzucona z powodu błędnie wyliczonej ceny.
   


 

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 14
Wprowadzony przez: Joanna Kasprzak
Data opublikowania: 2023-11-23 11:48:29
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2023-11-23 12:14:55 Joanna Kasprzak
2023-11-23 12:06:27 Joanna Kasprzak
2023-11-23 11:51:31 Joanna Kasprzak Publikacja artykułu