Biuletyn Informacji Publicznej
Zakład Poprawczy i Schronisko Dla Nieletnich w Świdnicy
Pełnomocnik ds. informacji niejawnych

Oferta - umowa zlecenie - Pełnomocnik ds. informacji niejawnych

          Dyrektor Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Świdnicy Pani Dorota Wójcik, mając na uwadze zapisy art. 14 ustawy o ochronie informacji niejawnych, uprzejmie  prosi o przedłożenie oferty cenowej na świadczenie usług pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych.

Do obowiązków pełnomocnika do spraw informacji niejawnych będzie należało:

1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego;

2)  zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;

3)  zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka;

4) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa (co najmniej raz na trzy lata) kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;

5) opracowywanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji kierownika jednostki organizacyjnej, planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, i nadzorowanie jego realizacji;

6) prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;

7) prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających;

8) prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych.

Proszę o złożenie oferty do dnia 27.12.2023 r. do godziny 12:00.

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 25
Wprowadzony przez: Joanna Kasprzak
Data opublikowania: 2023-12-19 10:12:47
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2023-12-19 10:16:54 Joanna Kasprzak
2023-12-19 10:16:00 Joanna Kasprzak Publikacja artykułu