Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. R. Chylińskiego w Łodzi

      Co to jest?
Unieważnienie postępowania ZP/12/2016

Na podstawie art. 93, ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, zm.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1020) unieważniam postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Rozbudowa i przebudowa części hostelu pozostałej po rozbiórce w ramach adaptacji i remontu hostelu przy ul. Przybyszewskiego 253 na potrzeby Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi – roboty ogólnobudowlane II etap” z powodu wpłynięcia czterech ofert, które przekraczają wartość zamówienia, z czego najtańsza oferta przekroczyła wartość zamówienia o kwotę 168 733,16 zł netto...

Łódź, 19.12.2016 r.

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania ZP/12/2016

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Rozbudowa i przebudowa części hostelu pozostałej po rozbiórce w ramach adaptacji i remontu hostelu przy ul. Przybyszewskiego 253 na potrzeby Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi – roboty ogólnobudowlane II etap”.

 

Na podstawie art. 93, ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, zm.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1020) unieważniam postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Rozbudowa i przebudowa części hostelu pozostałej po rozbiórce w ramach adaptacji i remontu hostelu przy ul. Przybyszewskiego 253 na potrzeby Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi – roboty ogólnobudowlane II etap” z powodu wpłynięcia czterech ofert, które przekraczają wartość zamówienia, z czego najtańsza oferta przekroczyła wartość zamówienia o kwotę 168 733,16 zł netto.

 

 

Dyrektor

Dr n. med. Krzysztof Kumański

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 1238
Wprowadzony przez: Andrzej Korasiewicz
Data opublikowania: 2016-12-20 08:32:48
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2016-12-20 08:34:26 Andrzej Korasiewicz
Publikacja artykułu