Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. R. Chylińskiego w Łodzi

      Co to jest?
Unieważnienie ponownego przetargu na leki
Miejski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi przy ul. Niciarnianej 41, niniejszym informuje, że do dnia 01.12.2011 r. do godz. 11.30 wpłynęły 3 oferty. Otwarcie ofert nastąpiło 01.12.2011 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Niciarnianej 41 w Łodzi, w obecności komisji przetargowej powołanej Zarządzeniem nr 10/2011 z dnia 07.11.2011 r. Wartość zamówienia została ustalona na podstawie szacunkowych danych dotyczących zakupu leków oraz środków opatrunkowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy oraz przewidywanego zużycia leków i środków opatrunkowych w kolejnych 12 miesiącach na kwotę netto 62 109,91 zł netto (67 078,70 zł brutto)...
Łódź, 06.12.2011

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania o zamówienie publiczne

Dotyczy postępowania ZP/03/2011 („Dostawa leków i środków opatrunkowych dla Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łodzi”)


Miejski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi przy ul. Niciarnianej 41, niniejszym informuje, że do dnia 01.12.2011 r. do godz. 11.30 wpłynęły 3 oferty. Otwarcie ofert nastąpiło 01.12.2011 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Niciarnianej 41 w Łodzi, w obecności komisji przetargowej powołanej Zarządzeniem nr 10/2011 z dnia 07.11.2011 r. Wartość zamówienia została ustalona na podstawie szacunkowych danych dotyczących zakupu leków oraz środków opatrunkowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy oraz przewidywanego zużycia leków i środków opatrunkowych w kolejnych 12 miesiącach na kwotę netto 62 109,91 zł netto (67 078,70 zł brutto). W dniu 29.11.2011 wpłynęło zapytanie dotyczące SIWZ od PGF URTICA sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, które na podstawie art. 38, pkt 1a ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity DZIENNIK USTAW Z 2010 R. NR 113 POZ. 759 z późn. zmianami) ze względu na zbyt późny wpływ pozostało bez odpowiedzi.
Zestawienie złożonych ofert:

Nr oferty OFERENT
Nazwa - adres Cena netto Cena brutto
1. PGF URTICA sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław 70 864,24 76 534,50
2 Apteka mgr farmacji Joanna Chojnacka, ul. Maratońska 27, 94-102 Łódź 62 056,40 67 020,90
3 Melisa Mikołaj Gauer sj, ul. Wólczańska 247, 93-035 Łódź 69 612,44 75 215,95

Stwierdzam, że oferta numer 2 zawiera następujące błędy w obliczeniu ceny: w formularzu ofertowym w pozycji nr 9 i 88 nie podano ceny, w pozycjach nr 62 i 64 nie podano prawidłowo ceny netto oraz brutto. Ponadto w każdej pozycji błędnie obliczono cenę brutto oraz sumarycznie błędnie zliczono ceny netto i brutto. Po prawidłowym obliczeniu cena netto oferty wynosi 71 968,18 zł co przekracza wartość zamówienia.
W związku z powyższym na podstawie art. 89, pkt 1, ppkt 6 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity DZIENNIK USTAW Z 2010 R. NR 113 POZ. 759 z późn. zmianami) odrzucam ofertę nr 2 oraz na podstawie art. 94, pkt 1, ppkt 4 unieważniam postępowanie.
Jednocześnie zapraszam do przystąpienia do nowego postępowania, które zostanie ogłoszone po upływie terminów zawartych w art. 182, ust. 1, pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zapraszamy do śledzenia informacji na ten temat w Biuletynie Informacji Publicznej MOPiTU pod adresem http://www.mopitu.nbip.pl

Krzysztof Kumański
Dyrektor MOPiTU
INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 2768
Wprowadzony przez: Andrzej Korasiewicz
Data opublikowania: 2011-12-08 12:34:10
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2011-12-08 12:35:58 Andrzej Korasiewicz
2011-12-08 12:35:00 Andrzej Korasiewicz Publikacja artykułu