Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. R. Chylińskiego w Łodzi

      Co to jest?
Unieważnienie przetargu na leki
Miejski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi przy ul. Niciarnianej 41, niniejszym informuje, że do dnia 16.11.2011 r. do godz. 12.30 wpłynęły 2 oferty. Otwarcie ofert nastąpiło 16.11.2011 r. o godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Niciarnianej 41 w Łodzi, w obecności komisji przetargowej powołanej Zarządzeniem nr 10/2011 z dnia 07.11.2011 r. ...
Łódź, 17.11.2011


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania o zamówienie publiczne


Dotyczy postępowania ZP/02/2011 („Dostawa leków i środków opatrunkowych dla Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łodzi”)

Miejski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi przy ul. Niciarnianej 41, niniejszym informuje, że do dnia 16.11.2011 r. do godz. 12.30 wpłynęły 2 oferty. Otwarcie ofert nastąpiło 16.11.2011 r. o godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Niciarnianej 41 w Łodzi, w obecności komisji przetargowej powołanej Zarządzeniem nr 10/2011 z dnia 07.11.2011 r.
Wartość zamówienia została ustalona na podstawie szacunkowych danych dotyczących zakupu leków oraz środków opatrunkowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy oraz przewidywanego zużycia leków i środków opatrunkowych w kolejnych 12 miesiącach na kwotę netto 62 109,91 zł netto (67 078,70 zł brutto).

Zestawienie złożonych ofert:

Nr oferty OFERENT Nazwa - adres Cena netto Cena brutto
1. Apteka mgr farmacji Joanna Chojnacka, ul. Maratońska 27, 94-102 Łódź 63 826,90 68 483,00
2 Melisa Mikołaj Gauer sj, ul. Wólczańska 247, 93-035 Łódź 218 802,20 222 079,85

Stwierdzam, że oferta numer 2 zawiera błąd w obliczeniu ceny (cena brutto za leki jest mniejsza niż cena netto) oraz, że wartość zarówno oferty nr 1 jak i oferty nr 2 przekracza wartość zamówienia.

W związku z powyższym na podstawie art. 89, pkt 1, ppkt 6 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity DZIENNIK USTAW Z 2010 R. NR 113 POZ. 759 z późn. zmianami) odrzucam ofertę nr 2 oraz na podstawie art. 94, pkt 1, ppkt 4 unieważniam postępowanie. Jednocześnie zapraszam do przystąpienia do nowego postępowania, które zostanie ogłoszone po upływie terminów zawartych w art. 182, ust. 1, pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zapraszamy do śledzenia informacji na ten temat w Biuletynie Informacji Publicznej MOPiTU pod adresem http://www.mopitu.nbip.pl

Dr Krzysztof Kumański
Dyrektor MOPiTU
INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 2528
Wprowadzony przez: Andrzej Korasiewicz
Data opublikowania: 2011-11-17 11:01:06
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2011-11-17 11:06:42 Andrzej Korasiewicz
Publikacja artykułu
2011-11-17 11:06:06 Andrzej Korasiewicz
2011-11-17 11:05:29 Andrzej Korasiewicz
2011-11-17 11:05:06 Andrzej Korasiewicz