Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. R. Chylińskiego w Łodzi

      Co to jest?
Rozstrzygnięcie postępowania ZP/01/2018 - pakiet 1

Dotyczy zamówienia ZP/01/2018 „Dostawa leków, środków opatrunkowych, dezynfekcyjnych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Działu Farmacji Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi” w zakresie pakietu 1 ...

Łódź, 20.03.2018 r.

 

 

Ogłoszenie rozstrzygnięcia postępowania w zakresie pakietu 1

 

Dotyczy zamówienia ZP/01/2018 „Dostawa leków, środków opatrunkowych, dezynfekcyjnych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Działu Farmacji Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi”

           

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego informuje, że do dnia 08.03.2018 r. do godz. 12.30 w zakresie pakietu 1 wpłynęła 1 oferta. Otwarcie ofert nastąpiło 08.03.2018 r. o godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Niciarnianej 41 w Łodzi, w obecności komisji przetargowej. Wartość zamówienia została ustalona na podstawie szacunkowych danych dotyczących zakupu leków w ciągu ostatnich 12 miesięcy oraz przewidywanego zużycia leków w kolejnych 12 miesiącach na kwotę:  88472,26 zł netto, 95700,04 zł. Zestawienie złożonych ofert:

 

Nr

OFERENT

Nazwa - adres

PAKIET 1

Wartość netto

PAKIET 1

Wartość brutto

Czas dostawy

Data ważności produktów

Termin płatności

1.

ASCLEPIOS S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław

63 397,06

68 474,62

Dostawa w ciągu 24 h

13-17 miesięcy

30 dni

 

Jako najkorzystniejszą dla pakietu 1  wybrano ofertę firmy:

ASCLEPIOS S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław Oferta uzyskała 95 pkt.

 

Umowa zostanie zawarta bezpośrednio po upływie terminów zawartych w art. 94, ust. 1, pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, zm.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1020)

 

Dyrektor MCTiPZ

Dr n. med. Krzysztof Kumański

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 307
Wprowadzony przez: Andrzej Korasiewicz
Data opublikowania: 2018-03-21 08:08:23
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Nie modyfikowano artykułu