Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. R. Chylińskiego w Łodzi

      Co to jest?
Rozstrzygnięcie postępowania ZP/01/2019

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Kontynuacja budowy części budynku przeznaczonej dla osób w stanie intoksykacji w ramach rozbudowy i przebudowy części hostelu pozostałej po rozbiórce w ramach adaptacji i remontu hostelu przy ul. Przybyszewskiego 253 na potrzeby Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi oraz wykonanie 1-go Etapu budowy Noclegowni w ramach projektu finansowanego ze środków UE pn. „PORT - Pomoc Opieka Ratunek Terapia - budowa noclegowni w Łodzi”...

Łódź, 20.08.2019 r.

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Kontynuacja budowy części budynku przeznaczonej dla osób w stanie intoksykacji w ramach rozbudowy i przebudowy części hostelu pozostałej po rozbiórce w ramach adaptacji i remontu hostelu przy ul. Przybyszewskiego 253 na potrzeby Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi oraz wykonanie 1-go Etapu budowy Noclegowni w ramach projektu finansowanego ze środków UE pn. „PORT - Pomoc Opieka Ratunek Terapia - budowa noclegowni w Łodzi”.

 

Na podstawie art. 93, ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z dnia 2018.10.16 z późn. zmianami) unieważniam postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Kontynuacja budowy części budynku przeznaczonej dla osób w stanie intoksykacji w ramach rozbudowy

i przebudowy części hostelu pozostałej po rozbiórce w ramach adaptacji i remontu hostelu przy ul. Przybyszewskiego 253 na potrzeby Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi oraz wykonanie 1-go Etapu budowy Noclegowni w ramach projektu finansowanego ze środków UE pn. „PORT - Pomoc Opieka Ratunek Terapia - budowa noclegowni w Łodzi” z powodu wpłynięcia jednej oferty, która przekroczyła wartość zamówienia o kwotę 1 713 213,49 zł netto.

 

Dr n. med. Krzysztof Kumański

                    Dyrektor MCTiPZ

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 160
Wprowadzony przez: Andrzej Korasiewicz
Data opublikowania: 2019-08-21 11:38:50
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Nie modyfikowano artykułu