Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. R. Chylińskiego w Łodzi

      Co to jest?
Rozstrzygnięcie postępowania w sprawie dostawy leków do Działu Farmacji MCTiPZ
Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi ul. Niciarniana 41 informuje, że wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego znak 5/2019 „Dostawa leków do Działu Farmacji MCTiPZ w Łodzi”  wpłynęła jedna oferta złożona przez ASCLEPIOS Spółka Akcyjna, ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław. Wartość oferty 57 369,59 zł + podatek VAT = 61 960,73 zł brutto. Z uwagi na spełnienie wymogów formalnych wybrano ofertę firmy ASCLEPIOS Spółka Akcyjna,
ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław.
 
INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 233
Wprowadzony przez: Andrzej Korasiewicz
Data opublikowania: 2019-04-04 09:12:53
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Nie modyfikowano artykułu