Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. R. Chylińskiego w Łodzi

      Co to jest?
Rozstrzygnięcie postępowania ZP/02/2018

Dotyczy zamówienia ZP/02/2018  "USŁUGI CAŁODOBOWEGO DOSTARCZANIA POSIŁKÓW DLA PACJENTÓW MCTiPZ”...

 

Łódź dn. 28.12.2017 r.

Rozstrzygnięcie postępowania ZP/02/2018

 

Dotyczy zamówienia ZP/02/2018  "USŁUGI CAŁODOBOWEGO DOSTARCZANIA POSIŁKÓW DLA PACJENTÓW MCTiPZ”.

 

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego informuje, że do dnia 20.12.2018 r. do godz. 12.30 wpłynęły 2  oferty. Otwarcie ofert nastąpiło 20.12.2018 r. o godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Niciarnianej 41 w Łodzi, w obecności komisji przetargowej powołanej Zarządzeniem nr 15/2018 z dnia 12.12.2018 r. oraz przedstawicieli Oferentów. Wartość zamówienia została ustalona na podstawie danych szacunkowych dla pakietu nr 1 - 130 894,40 zł netto, 141 365,95 zł brutto dla pakietu nr 2 - 149 234,00 zł netto, 161 172,72 zł brutto.

  1. Zestawienie otwartych ofert

 

Nr

OFERENT

Nazwa - adres

PAKIET 1

Wartość netto

PAKIET 1

Wartość brutto

PAKIET 2

Wartość netto

PAKIET 2

Wartość brutto

1.

PHU ALPOL S.C. Barbara, Bogusław i Tomasz Adamscy, Rochna 3a, 95-060 Brzeziny

241 696,00

261 060,80

275 560,00

297 638,00

2.

Catermed S.A., ul. Ks. Siemaszki 15A, 31-201 Kraków

165 984,00

179 262,72

189 240,00

204 379,20

 

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, zm.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1020) zwiększona została wartość Zamówienia dla pakietu nr 1 do kwoty 165 984,00 zł netto, 179 262,72 zł brutto i pakietu nr 2 do kwoty 189 240,00 zł netto, 204 379,20 zł brutto.

Jako najkorzystniejszą dla pakietu 1 i 2  wybrano ofertę firmy:

Catermed S.A., ul. Ks. Siemaszki 15A, 31-201 Kraków  Oferta uzyskała 100 pkt. Oferta firmy PHU ALPOL S.C. Barbara, Bogusław i Tomasz Adamscy, Rochna 3a, 95-060 Brzeziny przekroczyła wartość zamówienia.

Umowa zostanie zawarta bezpośrednio po upływie terminów zawartych w art. 94, ust. 1, pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, zm.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1020)

Dyrektor MCTiPZ

dr n. med. Krzysztof Kumański

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 419
Wprowadzony przez: Andrzej Korasiewicz
Data opublikowania: 2018-12-28 14:11:02
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Nie modyfikowano artykułu