Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. R. Chylińskiego w Łodzi

      Co to jest?
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu.
Miejski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi przy ul. Niciarnianej 41, niniejszym ogłasza rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego USŁUGI CAŁODOBOWEGO DOSTARCZANIA POSIŁKÓW DLA PACJENTÓW ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH MOPiTU (ZP/02/2010)Pełna treść ogłoszenia do pobrania w formacie PDF - http://binp.info/mopitu/i/?i=9200
INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 2191
Wprowadzony przez: Bartłomiej Rutkowski
Data opublikowania: 2010-04-01 11:21:16
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2010-04-01 11:27:30 Bartłomiej Rutkowski
2010-04-01 11:25:37 Bartłomiej Rutkowski Publikacja artykułu