Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Jeżeli wiesz o miejscu pobytu osoby bezdomnej, wymagającej pomocy możesz fakt ten zgłosić telefonicznie lub osobiście do:

 

Procedura dotycząca postępowania z osobami bezdomnymi i wymagającymi pomocy przebywającymi na terenie Powiatu Polickiego

Matki z małoletnimi dziećmi oraz kobiety w ciąży dotknięte przemocą oraz znajdujące się w sytuacji kryzysowej mogą otrzymać pomoc w formie schronienia w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży: