Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 9:30 oraz 14:00 - 15.00

tel. 91 42 43 840

O pomoc finansową mogą ubiegać się osoby i rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, której nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.