Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Projekt wspierany przez: Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach, Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

Ogłoszenie o naborze ofert

Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach zaprasza do składania ofert na wykonanie filmu reportażowo - promocyjnego upowszechniający działanie realizowane w ramach projektu „Pobudka – obudź swój potencjał”.