Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Nr 1
Szukaj w tym dziale:

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Nr 7/2016 z dnia 31 października 2016 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

Załącznik

 


Zarządzenie Dyrektora Szkoły Nr 6/2016 z dnia 19 października 2016 w sprawie odwołania członka komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego na potrzeby Zespołu Szkół Nr 1 i powołania nowego członka tej komisji.

Załącznik

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Nr 5/2016 z dnia 7 października 2016 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego na potrzeby Zespołu Szkół Nr 1

Załącznik

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Nr 4/2016 z dnia 15 września 2016 w sprawie ustalenia wykazu dni dodatkowo wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017

Załącznik

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Nr 3/2016 z dnia 29 lipca 2016 w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.

Załącznik

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Nr 2/2016 z dnia 30 czerwca 2016 w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.

Załącznik

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Nr 1/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej oraz ustalenia trybu i harmonogramu jej pracy w związku z naborem uczniów do klas pierwszych na rok szkolny 2016/2017.

Załącznik