Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Nr 1
Szukaj w tym dziale:

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Nr 3/2013 z dnia 17 października 2013 w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji organizacji i zakresu działania składnicy akt.

Załącznik

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Nr 2/2013 z dnia 12 września 2013 w sprawie ustalenia wykazu dni dodatkowo wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2013/2014.

Załącznik

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Nr 1/2013 z dnia 05 września 2013 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu zapytania o cenę na dostawę oleju opałowego na potrzeby Zespołu Szkół Nr 1.

Załącznik