Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Nr 1
Szukaj w tym dziale:

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Nr 3/2012 z dnia 21 września 2012 w sprawie ustalenia wykazu dni dodatkowo wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2012/2013.

Załącznik

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Nr 2/2012 z dnia 06 września 2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu zapytania o cenę na dostawę oleju opałowego na potrzeby Zespołu Szkół Nr 1.

Załącznik

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Nr 1/2012 z dnia 28 maja 2012 w sprawie ustalenia regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Nr 1 w Otwocku.

Załącznik