Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Nr 1
Szukaj w tym dziale:

Przetarg na rozbudowę szatni w Zespole Szkół Nr 1 w Otwocku przy ul. Słowackiego 4/10 wraz z przebudową części istniejącej.

Termin składania ofert do dnia: 16 lipca 2019 r. do godziny 1200


Informacja z otwarcia ofert


WYJAŚNIENIE TREŚCI i ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Załączniki do SIWZ od Nr 1 do Nr 20

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – pismo z 14 maja 2019r


Przetarg na rozbudowę szatni w Zespole Szkół Nr 1 w Otwocku przy ul. Słowackiego 4/10 wraz z przebudową części istniejącej.

Termin składania ofert do dnia: 14 maja 2019 r. do godziny 1200

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Załączniki do SIWZ od Nr 1 do Nr 20

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – pismo z 17 kwietnia 2019r


Przetarg na rozbudowę szatni w Zespole Szkół Nr 1 w Otwocku przy ul. Słowackiego 4/10 wraz z przebudową części istniejącej.

Termin składania ofert do dnia: 17 kwietnia 2019 r. do godziny 1200

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Załączniki do SIWZ od Nr 1 do Nr 20

Wyjaśnienie treści SIWZ (1)

Przetarg na sprzedaż samochodu służbowego

Zespołu Szkół Nr1 w Otwocku

załącznik