Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Nr 1
Szukaj w tym dziale:

Zarządzenie Nr 7/2019 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Otwocku z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego na potrzeby Zespołu Szkół Nr 1.

Załącznik

Zarządzenie Nr 6/2019 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Otwocku z dnia 23 września 2019r. w sprawie ustalenia wykazu dni dodatkowo wolnych od zajęć dydaktycznowychowawczych w roku szkolnym 2019/2020

Załącznik

Zarządzenie Nr 5/2019 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Otwocku z dnia 5 sierpnia 2019r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Zespole Szkół Nr 1 w Otwocku

Załącznik

Zarządzenie Nr 4/2019 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Otwocku z dnia 31 maja 2019r. w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Zespole Szkół Nr 1 w Otwocku

Załącznik

Zarządzenie Nr 3/2019 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Otwocku z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w związku z naborem uczniów do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020.

Załącznik

Zarządzenie Nr 2/2019 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Otwocku z dnia 21 lutego 2019r. w sprawie wprowadzenia procedury zarządzania systemem monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Nr 1 w Otwocku.

Załącznik

Zarządzenie Nr 1/2019 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Otwocku z dnia 6 lutego 2019r. w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Nr 1 w Otwocku.

Załącznik