Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Nr 1
Szukaj w tym dziale:

Zarządzenie Nr 10/2018 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Otwocku z dnia 12 listopada 2018r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych.

Załącznik

Zarządzenie Nr 9/2018 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Otwocku z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego na potrzeby Zespołu Szkól Nr 1.

Załącznik

Zarządzenie Nr 8/2018 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Otwocku z dnia 21 września 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu dni dodatkowo wolnych od zajęć dydaktycznowychowawczych w roku szkolnym 2018/2019.

Załącznik

Zarządzenie Nr 7/2018 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Otwocku z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczyciela.

Załącznik

Zarządzenie Nr 6/2018 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Otwocku z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu dyżurów nauczycielskich w czasie przerw międzylekcyjnych.

Załącznik

Zarządzenie Nr 4/2018 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Otwocku z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rozeznania cenowego zamówienia o wartości przekraczającej 16 tysięcy euro a nie przekraczającej 30 tysięcy euro.

Załącznik

Zarządzenie Nr 4/2018 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Otwocku z dnia 16 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej oraz ustalenia trybu i harmonogramu jej pracy w związku z naborem uczniów do klas pierwszych na rok szkolny 2018/2019

Załącznik

Zarządzenie Nr 3/2018 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Otwocku z dnia 27 marca 2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej oraz ustalenia trybu i harmonogramu jej pracy w związku z naborem uczniów do klas pierwszych na rok szkolny 2018/2019

Załącznik

 

Zarządzenie Nr 2/2018 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Otwocku z dnia 12 marca 2018r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej oraz ustalenia trybu i harmonogramu jej pracy w związku z naborem uczniów do klas pierwszych na rok szkolny 2018/2019.

Załącznik

 

Zarządzenie Nr 1/2018 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Otwocku z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie powołania komisji stypendialnej w celu przyznania stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2017/2018.

Załącznik