Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Nr 1
Szukaj w tym dziale:

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Nr 4/2014 z dnia 23 października 2014 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

Załącznik

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Nr 3/2014 z dnia 26 września 2014 w sprawie ustalenia wykazu dni dodatkowo wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2014/2015.

Załącznik

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Nr 2/2014 z dnia 23 września 2014 w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym.

Załącznik

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Nr 1/2014 z dnia 10 września 2014 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu zapytania o cenę na dostawę oleju opałowego na potrzeby Zespołu Szkół Nr 1.

Załącznik