Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Nr 1
Szukaj w tym dziale:

Ogłoszenie o naborze - Załącznik

Informacja o wynikach naboru - Załącznik


Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Zespole Szkół Nr 1 w Otwocku - Załącznik

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - Załącznik

Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych - Załącznik

Oświadczenie w sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowychw celach rekrutacyjnych - Załącznik