Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Nr 1
Szukaj w tym dziale:

Informacja publiczna nie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkół Nr 1 w Otwocku może być udostępniona na "Wniosek o udzielenie informacji niepublicznej", zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.

Zakres nieujawnionej informacji:
·         korespondencja pomiędzy instytucjami i urzędami,
·         protokoły posiedzeń organów statutowych szkoły,
·         wybrane zarządzenia wewnętrzne dyrektora szkoły,
·         dane osobowe uczniów i pracowników szkoły,
·         szczegółowe informacje z zakresu istniejących rejestrów i ewidencji,
·         druki ścisłego zarachowania.