Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Nr 1
Szukaj w tym dziale:

Zarządzenie Nr 9/2017 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Otwocku z dnia 20 października 2017r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego na potrzeby Zespołu Szkół Nr 1.

Załącznik

 

Zarządzenie Nr 8/2017 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Otwocku z dnia 25 września 2017r. w sprawie ustalenia wykazu dni dodatkowo wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018.

Załącznik

 

Zarządzenie Nr 6/2017 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Otwocku z dnia 1 września 2017r. w sprawie procedury zwalniania uczniów z zajęć wychowania fizycznego

Załącznik

 

Zarządzenie Nr 6/2017 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Otwocku z dnia 1 września 2017r. w sprawie powołania szkolnych zespołów zadaniowych w Zespole Szkół Nr 1 w Otwocku

Załącznik

 

Zarządzenie Nr 5/2017 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Otwocku z dnia 28 sierpnia 2017r. w sprawie zasad używania nieruchomośći lub ich części oraz ustalenia stawek czynszu z tytułu najmu nieruchomości lub ich części, stanowiących własność Powiatu Otwockiego.

Załącznik

 

Zarządzenie Nr 4/2017 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Otwocku z dnia 16 sierpnia 2017r. w sprawie powołania komisji do spraw odbioru końcowego robót budowlanych zadania „Remont posadzki w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Nr 1 w Otwocku przy ul. Słowackiego 4/10”

Załącznik

 

Zarządzenie Nr 3/2017 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Otwocku z dnia 1 czerwca 2017r. w sprawie powołania komisji do opracowania planu pracy Zespołu Szkół Nr 1 w Otwocku przy ul. Słowackiego 4/10 na rok szkolny 2017/2018

Załącznik

 

Zarządzenie Nr 2/2017 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Otwocku z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.

Załącznik

 

Zarządzenie Nr 1/2017 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Otwocku z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - remont posadzki w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Nr 1 w Otwocku przy ul. Słowackiego 4/10

Załącznik