Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Nr 1
Szukaj w tym dziale:

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Nr 5/2011 z dnia 28 września 2011 w sprawie ustalenia wykazu dni dodatkowo wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2011/2012.

Załącznik

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Nr 4/2011 z dnia 05 września 2011 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu zapytania o cenę na dostawę oleju opałowego na potrzeby Zespołu Szkół Nr 1.

Załącznik

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Nr 3/2011 z dnia 22 sierpnia 2011 w sprawie: procedury zwalniania uczniów z zajęć wychowania fizycznego.

Załącznik

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Nr 2/2011 z dnia 05 lipca 2011 w sprawie: powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego.

Załącznik

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Nr 1/2011 z dnia 10 czerwca 2011 w sprawie: powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego.

Załącznik